ตารางฝึกเพาะกาย

ตารางฝึกเพาะกายขั้นสูง (สูตรคุณTUM)

ตารางฝึกเพาะกายอันนี้ผมได้มาจากที่คุณ TUM พิมพ์ไว้ในเว็บบอร์ดของเว็บ Tuvayanon (เว็บคุณวิษณุ) ครับ ความรู้อันใดที่เพื่อนๆ ได้จากบทความนี้ ต้องขอบคุณความอุตสาหะในการพิมพ์ของคุณ TUM และเว็บเพาะกายดีๆ ของคุณวิษณุครับ เพาะกายขั้นสูงBuild of Mass ตอนที่ 1 การแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อและวงจรการฝึก ตารางฝึกชุดที่ 1 การแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ การแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อในการฝึกตา

ตารางฝึกเพาะกายขั้นกลาง (สูตรคุณTUM)

ตารางฝึกเพาะกายอันนี้ผมได้มาจากที่คุณ TUM พิมพ์ไว้ในเว็บบอร์ดของเว็บ Tuvayanon (เว็บคุณวิษณุ) ครับ ความรู้อันใดที่เพื่อนๆ ได้จากบทความนี้ ต้องขอบคุณความอุตสาหะในการพิมพ์ของคุณ TUM และเว็บเพาะกายดีๆ ของคุณวิษณุครับ การจำกัดยอดรวมของเซ็ท การ จำกัดยอดรวมของเซ็ท คือ การควบคุมจำนวนเซ็ททั้งหมด เมื่อรวมทุกท่าของการฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ไม่ให้เกินจากที่กำหน

ตารางฝึกเพาะกายขั้นต้น สำหรับมือใหม่ (สูตรคุณTUM)

การฝึกเพาะกายขั้นต้น การฝึกเพาะกายขั้นต้น เป็นเบสิคที่คนที่เร่มเล่นเพาะกาย ( เล่นกล้าม ) ควรจะฝึก ไม่ว่าจะต้องการหุ่นแบบนักกล้าม หรือ หุ่นนายแบบก็ตาม การเริ่มต้นพื้นฐานการฝึก ก็จะเมือนๆกัน ไม่ต่างกันแต่อย่างใด ระบบการฝึก อาจจะออกแบบให้เป็นพิเศษตามแต่กรณีของบุคคล แต่ท่าฝึกทุกอย่างในการฝึกเพาะกายขั้นต้นนั้น ก็เหมือนๆกัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่

เพาะกาย กับ Hypertrophy-Specific Training(HST) ตอนที่ 3:สรุปก่อนเริ่มฝึก HST

สรุป: 1. หาน้ำหนักที่จะยกก่อนเริ่มฝึก น้ำหนักสูงสุดที่คุณสามารถยกได้ ต้องถูกยืนยันก่อนการเริ่มฝึกเพาะกายระบบ HST น้ำหนักสูงสุดที่ได้มานี้จะเป็นตัวกำหนดน้ำหนักที่คุณต้องใช้ตลอดการฝึก หาน้ำหนักที่คุณยกได้สูงสุด 15 rep, 10 rep และ 5 rep สำหรับแต่ละท่าที่คุณจะเลือกมาฝึก เมื่อบริหารครบ 1 รอบการฝึก(6 สัปดาห์) น้ำหนักสูงสุดสำหรับแต่ละท่าต้องเพิ่มขึ้นอีก 5-10 ปอนด์ สำหร

เพาะกาย กับ Hypertrophy-Specific Training(HST) ตอนที่ 2:กระบวนการฝึกของ HST

กระบวนการฝึกเพาะกายของ HST การใช้ประโยชน์จากกรดแลคติก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมและเสริมสร้างเส้นเอ็น การเพาะกายแบบ HST ได้รวมเอาการฝึกด้วยจำนวน reps ที่สูง(เพื่อให้เกิดกรดแลคติกมากขึ้น) ซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซม และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น เพื่อรองรับการฝึกเพาะกายอย่างหนักในอนาคต เมื่อคุณฝึกเพาะกายด้วยระบบฝึกข

เพาะกาย กับ Hypertrophy-Specific Training(HST) ตอนที่ 1: พื้นฐานของ HST

ทำความรู้จักกับ HST Hypertrophy-Specific Training(HST) คือ ระบบการฝึกเพาะกาย ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ศึกษาปัจจัย ทั้ง 2 อย่าง คือ สิ่งกระตุ้นจากภายนอก และนำหนักของอุปการณ์ที่ใช้ ซึ่งมีผลต่อการขยายขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อ  Hypertrophy-Specific Training (HST) วางอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทางชีวภาพเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดของเซลล์ ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในห้องทดลอง ทฤษฎีนี้ถูกจัดการจนกลายเป็นระบบการฝึก