มาอีกแล้วครับตารางฝึกและตารางการทานอาหารของ Jay Cutler ในวันที่ 5 กันยายน 2552 เป็นวันที่เค้าเล่นกล้ามแขนและกล้ามหน้าท้องครับ

ตารางฝึกและตารางการทานอาหารของ Jay Cutler วันที่ 5 กันยายน 2552

08:00 AM ทานอาหารมื้อที่ 1
ไข่ขาว 20 ฟอง ไข่แดง 2 ฟอง ข้าวไม่ขัดสี 1 จาน
10:00 AM ทานอาหารมื้อที่ 2
อกไก่ 14 ออนซ์(396.9 กรัม) ทานกับมันเทศ 8 ออนซ์(226.8 กรัม)
12:30 AM ทานอาหารมื้อที่ 3
ปลา orange roughy(คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) 16 ออนซ์(453.6 กรัม) ทานกับมันเทศ 10 ออนซ์(283.5 กรัม)
2:15 PM ฝึกกล้ามแขน และกล้ามหน้าท้อง
ฝึกท่าละ 3-4 เซต เซตละ 12-15 rep, ใช้ท่าฝึกดังนี้:
 • tricep cable pushdowns
 • close grip bench presses
 • seated overhead dumbell extensions
 • one arm reverse cable extensions
 • seated cable curls
 • standing barbell curls
 • hammer curls
 • overhead cable curls
 • crunch 3 เซต
 • roman chair sit ups 3 เซต
 • leg lifts 3 เซต
 • ทำคาร์ดิโอด้วย stair climbing 15 นาที
 • ทำคาร์ดิโอด้วย treadmill 15 นาที
4:30 PM ทานอาหารมื้อที่ 4
เนื้อไม่ติดมัน 14 ออนซ์(396.9 กรัม) ทานข้าวขาว 1 1/2 ถ้วย
7:00 PM ทานอาหารมื้อที่ 5
ปลา orange roughy 16 ออนซ์(453.6 กรัม) ทานกับมันเทศ 10 ออนซ์(283.5 กรัม)
9:30 PM ทานอาหารมื้อที่ 6
ปลา orange roughy 16 ออนซ์(453.6 กรัม) ทานกับมันเทศ 10 ออนซ์(283.5 กรัม)
11:55 PM ทานอาหารมื้อที่ 7
เนื้อไม่ติดมัน 16 ออนซ์(453.6 กรัม) ทานกับผักหลายชนิด