Phil Heath พูดถึงการฝึกแบบ 7 เซต ว่า

"การฝึกเพาะกายแบบ 7 เซต (การฝึก 7 เซต ต่อ 1 ท่าฝึก โดยที่พักระหว่างเซตน้อยๆ) มันโหดมากจริงๆ แต่มันก็ทำให้รู้สึกสุดๆเช่นเดียวกัน มันเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเพาะกายระบบ FST-7 ของ Hany Rambod หัวใจสำคัญอยู่ที่การเลือกท่าฝึกแบบ isolation มาปิดท้ายการฝึกกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ซึ่งคุณรู้ว่าคุณสามรถทำให้มันสุดๆ ได้จริง เช่น คุณเลือกท่า Dumbbell Lateral มาปิดท้ายการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง เมื่อคุณฝึกเซตที่ 7  เสร็จ คุณจะรู้ได้เลยว่า คุณได้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ไปแล้ว และกล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ได้อีกแล้ว"

 

ท่าฝึก จำนวน SETS จำนวน REPS
Smith machine military presses 4 8-10
Dumbbell front raises 4 8-10
Upright rows 4 8-10
Dumbbell laterals 7 10-12
Dumbbell shrugs 3-4 10-12
Barbell shrugs 3-4 10-12
Bent-over dumbbell raises 4 8-10
Reverse pec deck flyes 7 10-12

สั้นๆ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจครับ