somkid

สมคิด สุเมโธเวชกุล คว้าแชมป์แลชฟอร์ด คลาสสิค 2009 ปิดการแข่งขันนัดสุดท้ายปี 52 หลังผลงานเหรียญทองแดงเพาะกายโลก รุ่น 65 กิโลกรัม ที่เมืองดูไบ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและงัดข้อชิงชนะเลิศศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือแลชฟอร์ด คลาสสิค 2009 สิ้นสุดลงเมื่อคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 204 คน จาก 27 สังกัดทั่วประเทศ ท่ามกลางเสียงเชียร์กีฬาเพาะกายสลับกับงัดข้อสร้างความคึกคักให้การแข่งขันเป็นอย่างมาก ส่วนรางวัลแชมป์แห่งปีเป็นของสมคิด สุเมโธเวชกุล นักเพาะกายชาวเชียงราย จากค่ายพาวเวอร์โซนยิม คว้าถ้วยแลชฟอร์ดไปครองสมใจ

สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

1.บอดี้ คลาสสิคชาย

รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร

เหรียญทอง ปริญญา อ้ายเหมย (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญเงิน เศกสรรค์ สินเส็ง (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญทองแดง กฤษฏ์ ภูมิศิริกุล (พาวเวอร์โซนยิม)

2.บอดี้ คลาสสิคชาย

รุ่นความสูงเกิน 170 เซนติเมตร

เหรียญทอง นานไข่ ดำโบนาน (เดอะร็อคยิม)

เหรียญเงิน วันชัย แสงสุริยฤทธิ์ (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญทองแดง วรกร วงศกรเมือง (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

3.เพาะกายเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี

เหรียญทอง เกรียงศักดิ์ วงษ์ใหญ่ (เพาะกายเชียงใหม่)

เหรียญเงิน สนธยา บุญเหลือ (เพาะกายจันทบุรี)

เหรียญทองแดง จุฬา ทองเรียม (เดอะร็อคยิม)

4.เพาะกายชายสูงอายุ 45 ปี ขึ้นไป

เหรียญทอง สมศรี ทุรินไธสง (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญเงิน ศรัณย์ ชื่นนนธนา (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญทองแดง สาคร มาตรวังแสง (บียิม -- ขอนแก่น)

5.เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม

เหรียญทอง สมคิด สุเมโธเวชกุล (พาวเวอร์โซนยิม) <<< แชมป์ออฟแชมป์

เหรียญเงิน สุวิทย์ มีศิลป์ (แทรกเตอร์ยิม แอนด์ ฟิตเนส)

เหรียญทองแดง วิเชียร แจ่มจำรัส (เพาะกายจันทบุรี)

6.เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม

เหรียญทอง ขุนตาล พวงเพชร (เพาะกายจันทบุรี)

เหรียญเงิน ทองปาน ลำมะนะ (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญทองแดง บรรจง สุทโธ (แทรกเตอร์ยิม แอนด์ ฟิตเนส)

7.เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม

เหรียญทอง เมฆินทร์ อายุวัฒนะมงคล (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญเงิน ณธกร อาบสุวรรณ์ (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญทองแดง กุศล ลาเสือ (พาวเวอร์โซนยิม)

8.เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม

เหรียญทอง กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญเงิน ผลา มีชัย (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญทองแดง ภาณุพงศ์ ประทีป (คองโคฟิตเนส)

9.เพาะกายหญิง

เหรียญทอง จรัญญา ดวงคำ (เพาะกายเชียงใหม่)

เหรียญเงิน วิไลพร วรรณกลาง (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญทองแดง นงเยาว์ โกสีนาม (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

10.บอดี้ฟิตเนสหญิง

รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดความสูง

เหรียญทอง รุ้งตะวัน จินดาซิงห์ (พาวเวอร์โซนยิม) ***ได้รางวัล 2 รุ่น

เหรียญเงิน อัลปรียา สถิตย์สุขเสนาะ (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร) ***ได้รางวัล 2 รุ่น

เหรียญทองแดง ขนิษฐา มะคงสุข (สตรองยิม แอนด์ ฟิตเนส)

11.บิวตี้ฟูล ฟิตเนส

เหรียญทอง พิมพิชญา รูปโฉม (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญเงิน ทัตพิชา สุวรรณประภาพร (พาวเวอร์โซนยิม) ***ได้รางวัล 2 รุ่น

เหรียญทองแดง นันทฉัตร อนุวงศ์เจริญ (เพาะกายเชียงใหม่)

12.เยาวชนฟิตเนสหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี

เหรียญทอง จิดาภา ตาละอุปะละ (พาวเวอร์โซนยิม)

เหรียญเงิน ทัตพิชา สุวรรณประภาพร (พาวเวอร์โซนยิม) ***ได้รางวัล 2 รุ่น

เหรียญทองแดง พัชรเพ็ญ ธรรมญาณรังสี (พาวเวอร์โซนยิม)

13.ฟิตเนสชาย

รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดความสูง

เหรียญทอง วันชัย กาญจนพิมาย (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญเงิน ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร)

เหรียญทองแดง บุญเรือง ทาเหล็ก (เพาะกายเชียงใหม่)

14.ฟิตเนสหญิง

รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดความสูง

เหรียญทอง รุ้งตะวัน จินดาซิงห์ (พาวเวอร์โซนยิม) ***ได้รางวัล 2 รุ่น

เหรียญเงิน อัลปรียา สถิตย์สุขเสนาะ (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร) ***ได้รางวัล 2 รุ่น

เหรียญทองแดง อริศรา คล่องการ (โคราชอุตมังยิม -- นครราชสีมา)

15.แชมป์งัดข้อได้แก่ วิทยา มีมุ้ย

16.ด้านรางวัลถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 1 เป็นของ พาวเวอร์โซนยิม ของแชมป์โลกเพาะกาย สิทธิ เจริญฤทธิ์ 
ส่วนอันดับที่ 2 เจ้าบ้าน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร อันดับที่ 3 ค่ายเพาะกายจังหวัดเชียงใหม่
อันดับที่ 4 ค่ายเพาะกายจังหวัดจันทบุรี และอันดับที่ 5 เดอะร็อคยิม

สำหรับปีนี้ถือเป็นปีทองของ สมคิด สุเมโธเวชกุล แชมป์แลชฟอร์ด คลาสสิค 2009 หนุ่มเชียงรายวัย 43 ปี เนื่องจากก่อนหน้านี้ เขาได้ทำผลงานเป็นอันดับที่ 3 ของโลก จากการแข่งขันกีฬาเพาะกายชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ นอกจากนี้ ยังได้ของขวัญล้ำค่าเป็นลูกสาวน้องซูกัส เด็กหญิงภวิภา สุเมโธเวชกุล วัย 1 เดือนครึ่ง กับภรรยาสาวมณฑาทิพย์ กิจนิเทศ อีกด้วย

ที่มา: www.sportpost.net

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย: พี่หนู จากกลุ่มงานกิจกรรมและการกีฬา (กีฬาเพาะกาย)

และคุณเอี้ยง จากกลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

แก้ไขปรับปรุงโดย: ดัมเบลล์ลิสซึ่ม