วันนี้เอาทิปการฝึกกล้ามแขนของนักเพาะกาย Frank Mcgrath เจ้าของแชมป์เพาะกาย รายการ Canadian Championships ปี 2003 มาฝากกันครับ

กลยุทธ์การฝึกกล้ามแขนที่ดีที่สุดของ Frank Mcgrath

  • ฝึกกล้ามเนื้อ biceps และกล้ามเนื้อ triceps ด้วยเทคนิค Superset ซึ่งมันยอดเยี่ยมมากในการเพิ่มขนาดกล้ามแขน
  • นอกจากท่า Pushdowns แล้ว Frank จะฝึกกล้ามเนื้อ biceps และกล้ามเนื้อ triceps ด้วยท่าที่ใช้ฟรีเวททั้งหมด
  • ฝึกท่า barbell curls และ lying triceps extensions ด้วยระบบเซ็ตแบบปิระมิด
  • ฝึกกล้ามเนื้อแขน 1 ครั้ง/สัปดาห์
  • วอร์ม 2 เซตก่อนฝึกกล้ามเนื้อ biceps และกล้ามเนื้อ triceps
  • ฝึกกล้ามเนื้อ forearms ด้วยท่า wrist curls, reverse wrist curls และ reverse curls

 

ตารางฝึกเพาะกายของ Frank Mcgrath (วันฝึกแขน)

MCGRATH’S ARM ROUTINE

ท่าฝึก จำนวน SETS จำนวน REPS
Barbell curls 3 12-6
supersetted with
Triceps pushdowns 3 12-15
E-Z bar preacher curls 3 8-12
supersetted with
Lying-triceps extensions 3 12-6
Dumbbell curls 3 10-12
supersetted with
Dips 3 10-12