สำหรับนักเพาะกาย และคนที่รักสุขภาพทุกคนนั้น การที่ต้องทราบปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็คำนวณยากเช่นกัน เนื่องจากมีสูตรการคำนวณอยู่หลายวิธี

โปรแกรมคำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน (คำนวณแคลอรี) นี้ ผมได้สูตรการคำนวณมาจาก ไดของคุณปืนที่ thaimuscle.net ครับ

ถ้าใครอยากคำนวณเอง ก็คำนวณตามสูตรด้านล่างได้เลยครับ

ผู้ชาย:  { [66 + (13.7*นน.เป็น กก.) + (5*ส่วนสูงเป็น ซม.)] - (6.8*อายุเป็นปี) } * ระดับกิจกรรม

ผู้หญิง:  { [655 + (9.6*นน.เป็น กก.) + (1.8*ส่วนสูงเป็น ซม.)] - (4.7*อายุ) } * ระดับกิจกรรม

ระดับกิจกรรม
น้อย (นั่งๆนอนเป็นส่วนใหญ่) คือ 1.2
น้อย-ปานกลาง (เดินบ้างเล็กน้อย,งานออฟฟิศ) คือ 1.35
ปานกลาง (เคลื่อนที่เกือบตลอดเวลา) คือ 1.5
หนัก (งานใช้แรงงานระดับกลาง) คือ 1.7
หนักมาก (งานที่ใช้แรงงานสูง) คือ 1.9