งานวิจัยฉบับใหม่ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร British Journal of Nutrition บอกว่า การบริโภคอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงในตอนเช้า จะทำให้รู้สึกมีพลังตลอดทั้งวัน

จากผลการวิจัย ทำให้นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างบริโภคโปรตีนที่มีคุณภาพสูง อย่างเช่น ไข่, เบคอน เป็นอาหารเช้า จะทำให้รู้สึกอิ่มได้ยาวนานตลอดวัน เมื่อเปรียบกับการบริโภคในมื้อเย็นหรือกลางวัน

นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณโปรตีนที่บริโภคในตอนเช้า ยังช่วยทำให้ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก สามารถควบคุมน้ำหนักของตัวเองได้ดีขึ้น

ที่มา: JuSci.net