การฝึกเพาะกายจำเป็นต้องเปลี่ยนท่าฝึกที่ใช้ฝึก และเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ฝึกบ้างครับ จุดประสงค์คือ

 1. เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดความเคยชินกับท่าฝึกเดิมๆ
  คำว่าเคย ชินก็คือ กล้ามเนื้อเราไม่พัฒนาจากการฝึกแบบนั้นแล้ว เนื่องจากการฝึกท่าเดิมๆ น้ำหนักเท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะหลักของการพัฒนากล้ามเนื้อด้วยการเพาะกาย คือ การทำให้กล้ามเนื้อทำงานเกินขีดจำกัดเล็กน้อย เพื่อให้เส้นใยกล้ามเนื้อ(เส้นใยเล็กๆ ในกล้ามเนื้อนะครับ ไม่ใช้กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ)เกิดการฉีกขาด แล้วกล้ามเนื้อจะซ่อมแซมตัวเอง พร้อมทั้งทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อที่เสียหายแข็งแรงขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น คราวนี้จะเห็นว่าเมื่อกล้ามเนื้อพัฒนาเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตได้ แล้ว การฝึกครั้งหลังๆ เส้นใยกล้ามเนื้อจะไม่เสียหายอีก กล้ามเนื้อจะไม่พัฒนาอีก แก้ไขโดย เพิ่มน้ำหนักที่ใช้ฝึกขึ้นอีก หรือเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนความกว้างในการจับอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนท่าฝึก

  และ อีกสาเหตุก็เป็นเหมือนคำกล่าวในโฆษณา ที่นักกอล์ฟบอกว่า "ฝึกจนกล้ามเนื้อจำวงสวิงได้" หมายความว่า ในการฝึกทุกครั้งนอกจากกล้ามเนื้อจะได้รับการพัฒนาแล้ว ระบบประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน แต่เป็นไปช้ากว่าการพัฒนาขนาดของกล้ามเนื้อ จะเห็นว่าคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเพาะกาย จะกำหนดความรู้ึสึกไปที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งไม่ค่อยได้ แต่จะทำได้เองเมื่อเวลาผ่านไปซักพัก เพราะระบบประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อได้รับการพัฒนาดีขึ้น การพัฒนานี้ส่งผลให้กระแสประสาทที่ถูกส่งจากสมองไปสู้กล้ามเนื้อมีความแรง มากขึ้น กล้ามเนื้อก็จะมีแรงมากขึ้น ทั้งๆ ที่ขนาดกล้ามเนื้อเท่าเดิม เมื่อเราฝึกแบบเดิมซ้ำๆ ทุกวัน การเชื่อมโยงจะถูกทำให้การเหมาะกับการเคลื่อนไหวแบบนั้นโดยอัตโนมัติ  และเราสามารถฝึกท่านั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย และเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

 2. เพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับการพัฒนาในทุกมุม
  การฝึกกล้ามเนื้อ เหมือนเดิมตลอดเวลา ผลที่ได้ก็จะเกิดกับกล้ามเนื้อมัดเดิมตลอด แต่กล้ามเนื้อแต่ละส่วนประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัด ซึ่งเราต้องฝึกให้พัฒนาอย่างสมดุลกัน เพื่อความสวยงาม เช่นกล้ามเนื้อหัวไหลก็มี 3 มัด คือ มัดหน้า, มัดกลาง(ข้าง) และมัดหลัง เราก็ฝึกให้ได้รูปร่างที่สมดุลกัน ดูแล้วสวยงาม
 3. เพื่อป้องกันการเบื่อหน่ายในการฝึก
  ข้อนี้สำคัญกับคนที่ฝึก เพาะกายมานานๆ เพราะหากให้ฝึกเหมือนเดิมตลอด คงเบื่อ แล้วจะพาลให้เลิกฝึกเพาะกายได้ และอีกอย่างคือเมื่อเราศึกษาเพาะกายไปซักพัก เราจะรู้จักท่าฝึกที่หลากหลายมาก ซึ่งทำให้อยากลองฝึกท่านั้นบ้าง ท่านี้บ้าง ครั้นจะเอามาฝึกในวันเดียวหมดก็มากเกินไป ครั้นจะเปลี่ยนท่าฝึกในทุกวันที่ฝึกก็ดูจะเป็นการฝึกที่หลากหลายเกินไป ผมแนะนำว่า ในแต่ละส่วนเราควรมีท่าฝึกหลักๆ ที่จะใช้ฝึกก่อน(ส่วนใหญ่เป็นท่าประเภท Compound ซึ่งคือท่าที่ต้องใช้จุดหมุนของร่างกายตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปในการฝึก) ซึ่งอาจมี 1-3 ท่า แล้วมีท่าอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งเราจะวนกันไปเรื่อยๆ ตามตารางฝึกที่เราออกแบบไว้ครับ