ถาม: เวลาของผมสำหรับการฝึกเพาะกายมีจำกัดมากครับ ผมสามารถสร้างกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์จากการฝึกเพาะกายเพียงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30 - 40 นาทีได้มั้ย? ช่วยแนะนำการฝึกและจำนวนเซ็ตในการฝึกด้วยครับ

ตอบ: บางคนมีกรรมพันธ์ที่สุดยอด เค้าสามารถสร้างร่างกายที่สุดยอดด้วยการฝึกเพียง 30 นาทีต่อสัปดาห์ แต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ คุณควรใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่า ไม่พักระหว่างเซ็ตเกิน 60 วินาที ใช้ข้อจำกัดของคุณให้กลายเป็นความเข้มข้นในการฝึก ผมแนะนำให้คุณใช้เทคนิค "Super set" กับกล้ามเนื้อที่ทำงานตรงกันข้ามกันในการฝึก (เช่น กลยุทธ์การเพิ่มขนาดกล้ามแขนของ Frank Mcgrath ซึ่งเป็นการใช้เทคนิค Super set ฝึกกล้ามไปเซบ และไตรเซบ ต่อเนื่องกัน จึงนับเป็น 1 เซ็ต) เพื่อให้เกิดความเข็มข้นในการฝึกที่สูงที่สุด ในเวลาที่จำกัด