ถาม: กล้ามปีก(Lats)ของผมมีลักษณะสูงและสั้น ผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้กล้ามปีกของผมยาวขึ้น และต่ำลงมาครับ

ตอบ: โชคไม่ดีนักที่จุดที่กล้ามปีกด้านล่างของคุณยึดกับกระดูก(Muscle insertion) อยู่ในจุดที่สูง กล้ามปีกเลยมีลักษณะที่สั้น ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยการฝึก สิ่งที่คุณควรทำคือเลือกท่าฝึกที่กล้ามปีกส่วนล่างต้องยืดมากๆ ซึ่งจะช่วยให้กล้ามปีกส่วนล่างมีขนาดใหญ่ขึ้น และเห็นได้ชัดเจนขึ้น ท่าจับแบบแคบ(Narrow-grip) จะดีกว่าการจับแบบกว้าง(Wide-grip)สำหรับการฝึกที่เน้นกล้ามปีกว่วนล่าง

คุณควรลองฝึกท่า Close-grip Pulldowns

Chin Ups

One-arm Dumbell Row

Reverse-grip Bent-over Rows

ทุกท่าที่ฝึก ควรฝึกอย่างถูกต้องตามฟอร์มของแต่ละท่า และควรจับความรู้สึกที่กล้ามปีกส่วนล่างให้ได้