ถาม: เวลาที่ผมเล่นท่า Bent-over Laterals ผมไม่สามารถจับความรู้สึกที่กล้ามไหล่ด้านหลังได้เลยครับ มีท่าฝึกอื่นๆ แนะนำมั้ยครับ?

ตอบ: ถ้าคุณไม่สามารถจับความรู้สึกที่ไหล่ด้านหลังได้ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะเล่นด้วยน้ำหนักที่มากเกินไป ลองลดน้ำหนักที่เล่นลง แล้วพยายามควบคุมท่าทางให้ถูกต้องมากขึ้น แต่เพื่อตอบคำถามของคุณ ให้ลองฝึกด้วยท่า Cable Bent-over Laterals Raise ดูครับ ซึ่งเป็นอีกท่าหนึ่งที่เยียมมากสำหรับการฝึกกล้ามไหล่ด้านหลังครับ สามารถใช้แทน Bent-over Laterals ก็ได้ครับ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ท่านี้ เราสามารถปรับความสูงของ Cable ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้นะครับ