ถาม: ผมต้องการพัฒนากล้ามอกส่วนนอก ซึ่งกล้ามอกส่วนกลางกับกล้ามอกด้านในผมพัฒนาได้ค่อนข้างดี แต่กล้ามอกส่วนนอกผมไม่มีความหนาเลย มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ ?

ตอบ: ผมรู้สึกประทับใจกับกล้ามอกส่วนนอกของอาร์โนลเสมอ ซึ่งตลอดการฝึกเพาะกายของอาร์โนลนั้น เขาไม่เคยฝึกท่า Dumbell flyes ด้วยดัมเบลที่หนักเกิน 60 ปอนด์เลย และท่า Dumbell flyes นี่เองที่เป็นตัวสร้างกล้ามอกส่วนนอกที่สุดยอดเช่นนี้ได้ พวกเราทุกคนรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาร์โนลสามารถฝึกท่า Dumbell flyes ด้วยน้ำหนักมากกว่านี้ได้ แต่อาร์โนลกลับเลือกที่จะใช้น้ำหนักที่เบากว่า แล้วให้ความสนใจกับการยืดกล้ามอกให้ได้มากที่สุด โดยให้ดัมเบลลงมาต่ำที่สุดเท่าทีจะทำได้ ในขณะที่ผ่อนน้ำหนักลงมา

นอกจากนี้ยังมีท่าอื่นๆอีกที่ใช้ฝึกกล้ามอกด้านนอกได้อย่างดีเยี่ยม เช่น Bench Press โดยจับบาร์ให้กว้างกว่าปกติ หรือจะเป็นท่า Dumbell Press โดยให้ความสำคัญในจังหวะผ่อนน้ำหนักที่ต้องช้า และลดดัมเบลลงให้ต่ำที่สุดเพื่อยืดกล้ามอกให้ได้มากที่สุด

หัวใจสำคัญของการฝึกกล้ามอกส่วนนอก คือ "ต้องให้กล้ามอกถูกยืดให้มากที่สุด" ครับ