ถาม: อะไรที่สำคัญต่อความสำเร็จในการฝึกเพาะกายมากกว่ากัน การฝึกหรือโภชนาการ?

ตอบ: คำตอบคือ โภชนาการ อย่างแน่นอนครับ ถ้าคุณเปรียบร่างกายกับรถสปอร์ต มันจะไม่มีทางแสดงสมรรถนะสูงสุดออกมาได้หากไม่เติมน้ำมันที่เหมาะสม โภชนาการที่ดีจะทำให้คุณฝึกเพาะกายได้ดีขณะที่อยู่ในยิม หากขาดเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ การฝึกอาจจะต้องสูญเปล่า เนื่องจากไม่สามารถพลักดันให้ร่างกายให้ฝึกจนเกินขีดจำกัดของร่างกายได้ จงจำไว้ว่าการเข้ายิมเพื่อฝึกเพาะกายนั้นเป็นเพียงการกระตุ้นให้ร่างกายต้องเติบโตจากการฝึกจนเลยขีดจำกัดของร่างกาย แต่การฟื้นฟูร่างกายที่สมบูรณ์ต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอและอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอด้วย

ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม คุณก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ หากทำได้ดีเพียงแค่อย่างเดียว มันต้องควบคู่กันไปทั้งโภชนาการและการฝึกครับ (อย่าลืมการพักผ่อนด้วยนะครับ)