ตารางฝึกเริ่มใช้: 15 กรกฎาคม 2014

จันทร์ ไบเซบ+หน้าเเขน+คาดิโอ30นาที
อังคาร พัก
พุธ ไหล่+บ่า+คาดิโอ20-30นาที
พฤหัสบดี หลังเเขน+ท้อง+คาดิโอ20-30นาที
ศุกร์ ขา+น่อง+คาดิโอ30นาที
เสาร์ อก+ท้อง+คาดิโอ30-60นาที
อาทิตย์ พัก+คาดิโอ60นาที

ตารางฝึกเริ่มใช้: 14 กรกฎาคม 2014

จันทร์ ไหล่+บ่า+คาดิโอ20-30นาที
อังคาร พัก+คาดิโอ30-40นาที
พุธ ไบเซบ+หน้าเเขน+คาดิโอ20-30นาที
พฤหัสบดี หลังเเขน+ท้อง+คาดิโอ20-30นาที
ศุกร์ ขา+น่อง+คาดิโอ20-30นาที
เสาร์ พัก+คาดิโอ30-40นาที
อาทิตย์ อก+ท้อง+คาดิโอ20-30นาที

ตารางฝึกเริ่มใช้: 13 กรกฎาคม 2014

จันทร์ ไหล่+บ่า+คาดิโอ30-60นาที
อังคาร พัก+คาดิโอ60นาที
พุธ ไบเซบ+หน้าเเขน+คาดิโอ30นาที
พฤหัสบดี หลังเเขน+ท้อง+คาดิโอ20-30นาที
ศุกร์ ขา+น่อง+คาดิโอ30นาที
เสาร์ พัก+คาดิโอ60นาที
อาทิตย์ อก+ท้อง+คาดิโอ30-60นาที

ตารางฝึกเริ่มใช้: 11 กรกฎาคม 2014

จันทร์ อก+ท้อง+คาดิโอ30-60นาที
อังคาร ไบเซบ+หน้าเเขน+คาดิโอ30นาที
พุธ ขา+น่อง+คาดิโอ30นาที
พฤหัสบดี หลังเเขน+ท้อง+คาดิโอ20-30นาที
ศุกร์ ไหล่+บ่า
เสาร์ พัก+คาดิโอ60นาที
อาทิตย์ พัก+คาดิโอ60นาที

คุยกับ 055540834

ถาม - ตอบ เกี่ยวการคุยกันในส่วนนี้ครับ

ตอนนี้คุยกันได้จริงๆ หรือยังครับ

ยังเลยครับ

ส่วนนี้จะใช้งานได้จริงๆ เมื่อไหร่ครับ

อีก 2-3 วันนะครับ ผมขอเวลาเขียนโปรแกรมส่วนนี้อีกนิดครับ

น่าสนุกนะครับ

ครับ 555+