Barbell Curl Barbell Curl
ความนิยม ? เต็ม 10

คำอธิบายท่าฝึก:

  1. ถือบาร์เบลให้แขนเหยียดตรง จับบาร์โดยหันฝ่ามือออกมาข้างหน้าลำตัว ระยะห่างระหว่างมือทั้ง 2 ข้างเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ (รูปที่ 1)
  2. ออกแรงยกบาร์ขึ้นมาจนถึงระดับหัวไหล่ (รูปที่ 2) โดยที่ตลอดการออกแรงยก ข้อศอกต้องอยู่กับที่ตลอดเวลา
  3. ค่อยผ่อนบาร์เบลลงสู่ตำแหน่งเริ่มต้นช้า (2-4 วินาที) โดยที่ตลอดการผ่อนแรง ข้อศอกต้องอยู่กับที่ตลอดเวลาเช่นกัน