Barbell Shoulder Press Barbell Shoulder Press
ความนิยม 6.5 เต็ม 10

คำอธิบายท่าฝึก:

  1. นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1)
  2. ค่อยๆ ผ่อนบาร์เบลล์ลงมาช้าๆ จนถึงระดับคอ หรือแตะอกส่วนบน (รูปที่ 2)
  3. ดันบาร์เบลล์กับสู่จังหวะเริ่มต้น (ให้หยุดก่อนที่ข้อศอกจะล็อก เพื่อให้กล้ามไหล่ทำงานได้เต็มที่) นับเป็น 1 ครั้ง (ทำต่อไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด)

การเพิ่มความหลากหลาย:

  1. การเพิ่มความกว้างในการจับบาร์ จะช่วยให้กล้ามไหล่ด้านหน้าทำงานหนักขึ้น เพราะทำให้กล้ามไทรเซปเข้ามาช่วยได้น้อยลง แต่อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้น
  2. ท่านี้สามารถยืนฝึกได้ แต่ต้องระวังการโกงโดยแอ่นหลังช่วยขณะออกแรง เพราะอาจบาดเจ็บได้