Optimum Nutrition :Platinum Hydrobuilder

รวมโปรตีนทุกชนิดในหนึ่งเดียว

ผสมผสานโปรตีนเพื่อการสร้างกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์แบบ

ประโยชน์: สร้างกล้ามเนื้อ

ส่วนผสมหลัก: ไฮโดรไลซ์ เวย์โปรตีน

ดูข้อมูล อ.ย.

คะแนนความนิยม

? เต็ม 10

ให้คะแนนสินค้า เก็บในรายการสินค้าที่อยากได้

20 เสิร์ฟ    2,150   1,650 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
Chocolate Shake สินค้าหมด

40 เสิร์ฟ    3,550   2,899 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
Chocolate Shake สินค้าหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับ Platinum Hydrobuilder

20 เสิร์ฟ    2,150   1,650 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
Chocolate Shake สินค้าหมด

40 เสิร์ฟ    3,550   2,899 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
Chocolate Shake สินค้าหมด

20 เสิร์ฟ    2,150   1,650 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
Chocolate Shake สินค้าหมด

40 เสิร์ฟ    3,550   2,899 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
Chocolate Shake สินค้าหมด

ข้อมูลโภชนาการ Platinum Hydrobuilder

ข้อมูลโภชนาการของ Platinum Hydrobuilder 20 เสิร์ฟ Chocolate Shake  ข้อมูลโภชนาการของ Platinum Hydrobuilder 40 เสิร์ฟ Chocolate Shake