Optimum Nutrition :Fitness Fiber

เพิ่มกากใยให้กับระบบย่อยอาหาร

ประกอบไปด้วยใยอาหารถึง 6 ชนิด

ประโยชน์: ปรับปรุงระบบย่อยอาหาร

ส่วนผสมหลัก: ใยอาหาร

คะแนนความนิยม

? เต็ม 10

ให้คะแนนสินค้า เก็บในรายการสินค้าที่อยากได้

195 กรัม    750   600 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
ไม่มีรสชาติ สินค้าหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับ Fitness Fiber

195 กรัม    750   600 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
ไม่มีรสชาติ สินค้าหมด

195 กรัม    750   600 บาท

รสชาติ มีสินค้า? ซื้อ
ไม่มีรสชาติ สินค้าหมด

ข้อมูลโภชนาการ Fitness Fiber

ข้อมูลโภชนาการของ Fitness Fiber 195 กรัม ไม่มีรสชาติ