Optimum Nutrition :CLA Softgels

ซอฟท์เจล

CLA เป็นสารอาหารตามธรรมชาติ ที่มีผลทางบวกกับโปรตีน และช่วยในการเผาผลาญไขมัน

ประโยชน์: ลดไขมัน

ส่วนผสมหลัก: CLA

ดูข้อมูล อ.ย.

คะแนนความนิยม

? เต็ม 10

ให้คะแนนสินค้า เก็บในรายการสินค้าที่อยากได้

90 ซอฟท์เจล

1,600   1,090 บาท   สินค้าหมด

180 ซอฟท์เจล

2,000   1,690 บาท   สินค้าหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับ CLA Softgels

90 ซอฟท์เจล

1,600   1,090 บาท   สินค้าหมด

180 ซอฟท์เจล

2,000   1,690 บาท   สินค้าหมด

90 ซอฟท์เจล

1,600   1,090 บาท   สินค้าหมด

180 ซอฟท์เจล

2,000   1,690 บาท   สินค้าหมด

ข้อมูลโภชนาการ CLA Softgels

ข้อมูลโภชนาการของ CLA Softgels 90 ซอฟท์เจล   ข้อมูลโภชนาการของ CLA Softgels 180 ซอฟท์เจล